Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Načítám...
Vyhledávám...
Nebylo nic nalezeno
Funkce
Baterie

Funkce

uint32_t rkBatteryPercent ()
 Úroveň baterie v procentech. ...
 
uint32_t rkBatteryVoltageMv ()
 Úroveň baterie v mV. ...
 
int16_t rkTemperature ()
 Teplota desky v Robotce. ...
 

Detailní popis

Metody pro získání informací o stavu baterie.

Dokumentace funkcí

◆ rkBatteryPercent()

uint32_t rkBatteryPercent ( )

Úroveň baterie v procentech.

Návratová hodnota
Hodnota od 0 do 100 udávající nabití baterie.

◆ rkBatteryVoltageMv()

uint32_t rkBatteryVoltageMv ( )

Úroveň baterie v mV.

Návratová hodnota
Naměřené napětí na baterii v milivoltech.

◆ rkTemperature()

int16_t rkTemperature ( )

Teplota desky v Robotce.

Návratová hodnota
Naměřená teplota v °C