Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Načítám...
Vyhledávám...
Nebylo nic nalezeno
Funkce
Chytré LED

Funkce

void rkSmartLedsRGB (uint16_t idx, uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b)
 Nastavit barvu chytré led ve formátu RGB (Red, Green, Blue). ...
 
void rkSmartLedsHSV (uint16_t idx, uint8_t h, uint8_t s, uint8_t v)
 Nastavit barvu chytré led ve formátu HSV (Hue, Saturation, Value). ...
 
void rkSmartLedsHEX (uint16_t idx, uint32_t hexCode)
 Nastavit barvu chytré led podle RGB HEX kódu. ...
 

Detailní popis

Ovládání pásku chytrých LED.

Dokumentace funkcí

◆ rkSmartLedsHEX()

void rkSmartLedsHEX ( uint16_t  idx,
uint32_t  hexCode 
)

Nastavit barvu chytré led podle RGB HEX kódu.

Parametry
idxČíslo LED, kterou chcete nastavit, od 0 do počtu led - 1 (tedy s jedním páskem od 0 do 7 včetně)
hexCodebarevný hexadecimální RGB kód (0xFF0000)

◆ rkSmartLedsHSV()

void rkSmartLedsHSV ( uint16_t  idx,
uint8_t  h,
uint8_t  s,
uint8_t  v 
)

Nastavit barvu chytré led ve formátu HSV (Hue, Saturation, Value).

Hodnoty barev můžete najít pomocí stránky https://alloyui.com/examples/color-picker/hsv.html

Parametry
idxČíslo LED, kterou chcete nastavit, od 0 do počtu led - 1 (tedy s jedním páskem od 0 do 7 včetně)
hhodnota odstínu od 0 do 255
shodnota sytosti barvy od 0 do 255
vhodnota jasu od 0 do 255

◆ rkSmartLedsRGB()

void rkSmartLedsRGB ( uint16_t  idx,
uint8_t  r,
uint8_t  g,
uint8_t  b 
)

Nastavit barvu chytré led ve formátu RGB (Red, Green, Blue).

Hodnoty barev můžete najít pomocí stránky https://htmlcolorcodes.com/

Parametry
idxČíslo LED, kterou chcete nastavit, od 0 do počtu led - 1 (tedy s jedním páskem od 0 do 7 včetně)
rhodnota červeného kanálu od 0 do 255
ghodnota zeleného kanálu od 0 do 255
bhodnota modrého kanálu od 0 do 255