Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Načítám...
Vyhledávám...
Nebylo nic nalezeno
Funkce
Serva (hloupá)

Funkce

void rkServosSetPosition (uint8_t id, float angleDegrees)
 Nastaví pozici hloupého serva na zadaný úhel. ...
 
float rkServosGetPosition (uint8_t id)
 Vrátí naposledy nastavenou pozici hloupého serva. ...
 
void rkServosDisable (uint8_t id)
 Vypne hloupé servo. ...
 

Detailní popis

Metody pro ovládání hloupých servo.

Dokumentace funkcí

◆ rkServosDisable()

void rkServosDisable ( uint8_t  id)

Vypne hloupé servo.

Přestane se do serva posílát signál, ono tedy přestane držet svoji pozici.

Parametry
idčíslo serva od 1 do 4 včetně, podle popisku na desce (SERVO1...SERVO4)

◆ rkServosGetPosition()

float rkServosGetPosition ( uint8_t  id)

Vrátí naposledy nastavenou pozici hloupého serva.

Parametry
idčíslo serva od 1 do 4 včetně, podle popisku na desce (SERVO1...SERVO4)
Návratová hodnota
nastavený úhel serva ve stupňích, nebo NaN (viz std::isnan()) pokud je servo vypnuté.

◆ rkServosSetPosition()

void rkServosSetPosition ( uint8_t  id,
float  angleDegrees 
)

Nastaví pozici hloupého serva na zadaný úhel.

Parametry
idčíslo serva od 1 do 4 včetně, podle popisku na desce (SERVO1...SERVO4)
angleDegreesúhel natočení serva od -90 do 90 stupňů.