Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Načítám...
Vyhledávám...
Nebylo nic nalezeno
Třídy | Definice maker | Funkce
.INICIALIZACE ROBOTA

Třídy

struct  rkPinsConfig
 Nastavení čísel pinů různých periferií. ...
 
struct  rkConfig
 Nastavení SW pro Robotky. ...
 

Definice maker

#define RK_DEFAULT_WIFI_AP_PASSWORD   "flusflus"
 Výchozí heslo pro WiFi AP.
 

Funkce

void rkSetup (const rkConfig &cfg=rkConfig())
 Inicializační funkce Robotky. ...
 

Detailní popis

Tato sekce je určená k počátečnímu nastavení knihovny pro Robotku.

Dokumentace funkcí

◆ rkSetup()

void rkSetup ( const rkConfig cfg = rkConfig())

Inicializační funkce Robotky.

Tuhle funci MUSÍTE zavolat vždy na začátku vaší funkce setup() v main.cpp. Můžete jí předat nastavení ve formě struktury rkConfig.