Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Veřejné atributy | Seznam všech členů
Dokumentace struktury rkConfig

Nastavení SW pro Robotky. ...

#include <robotka.h>

Veřejné atributy

bool rbcontroller_app_enable
 povolit komunikaci s aplikací RBController. Výchozí: false
 
const char * owner
 Jméno vlastníka robota. Podle tohoto jména filtruje RBController roboty. Výchozí: ""
 
const char * name
 Jméno robota. Výchozí: "".
 
const char * wifi_name
 Jméno WiFi sítě, na kterou se připojovat. Výchozí: ""
 
const char * wifi_password
 Heslo k WiFi, na kterou se připojit. Výchozí: ""
 
bool wifi_default_ap
 Vytvářet WiFi síť místo toho, aby se připojovalo k wifi_name. Výchozí: false
 
const char * wifi_ap_password
 Heslo k vytvořené síti. Výchozí: "flusflus"
 
uint8_t wifi_ap_channel
 Kanál WiFi vytvořené sítě. Výchozí: 1
 
uint8_t motor_id_left
 Které M číslo motoru patří levému, podle čísla na desce. Výchozí: 2
 
uint8_t motor_id_right
 Které M číslo motoru patří pravému, podle čísla na desce. Výchozí: 1
 
uint8_t motor_max_power_pct
 Limit výkonu motoru v procentech od 0 do 100. Výchozí: 60
 
bool motor_polarity_switch_left
 Prohození polarity levého motoru. Výchozí: false
 
bool motor_polarity_switch_right
 Prohození polarity pravého motoru. Výchozí: true
 
bool motor_enable_failsafe
 Zastaví motory po 500ms, pokud není zavoláno rkSetMotorPower nebo rkSetMotorSpeed. Výchozí: false
 
uint16_t motor_wheel_diameter
 Průměr kol robota v mm, použito na počítání ujeté vzdálenosti. Výchozí: 67 mm.
 
uint32_t motor_max_ticks_per_second
 Maximální rychlost motorů v ticích enkodéru za vteřinu. Výchozí: 2000 ...
 
uint32_t motor_max_acceleration
 Maximální zrychlení motorů v ticích enkodéru za vteřinu. Výchozí: 50000 ...
 
float stupid_servo_min
 Spodní hranice signálu pro hloupá serva, která se robvná -90 stupňům. Výchozí: -1.65
 
float stupid_servo_max
 Horní hranice signálu pro hloupá serva, která se rovná 90 stupňům. Výchozí: 1.65
 
uint16_t smart_leds_count
 Nastavení počtu připojených chytrých LED. Výchozí: 8.
 
rkPinsConfig pins
 Konfigurace pinů pro periferie, viz rkPinsConfig.
 

Detailní popis

Nastavení SW pro Robotky.

Tato struktura obsahuje konfigurační hodnoty pro software Robotky. Předává se funkci rkSetup(). Ve výchozím stavu má smysluplné hodnoty a není třeba nastavovat všechny, ale jen ty, které chcete změnit.

Dokumentace k datovým členům

◆ motor_max_acceleration

uint32_t rkConfig::motor_max_acceleration

Maximální zrychlení motorů v ticích enkodéru za vteřinu. Výchozí: 50000

Ovlivňuje regulátor rychlosti motorů, který se používá u funkcí rkMotorsSetSpeed a rkMotorsDrive. Vyšší číslo znamená, že motory budou mít rychlejší náběh na cílovou rychlost, ale za to se mohou smýkat po podlaze.

◆ motor_max_ticks_per_second

uint32_t rkConfig::motor_max_ticks_per_second

Maximální rychlost motorů v ticích enkodéru za vteřinu. Výchozí: 2000

Ovlivňuje regulátor rychlosti motorů, který se používá u funkcí rkMotorsSetSpeed a rkMotorsDrive. Oba dva motory by měli být schopny dosáhnout tuto rychlost.


Dokumentace pro tuto strukturu (struct) byla generována z následujícího souboru: