Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Načítám...
Vyhledávám...
Nebylo nic nalezeno
Funkce
Aplikace RBController

Funkce

void rkControllerSendLog (const char *format,...)
 Odeslat text do aplikace. ...
 

Detailní popis

Metody pro komunikaci s aplikací RBController pro Android.

Dokumentace funkcí

◆ rkControllerSendLog()

void rkControllerSendLog ( const char *  format,
  ... 
)

Odeslat text do aplikace.

Tato metoda odešle text, který se zobrazí v aplikaci v černém okně nahoře. Příklad:

rkControllerSendLog("Test logu! Stav Baterie: %u mv", rkBatteryVoltageMv());
Parametry
formatText k odeslání, může obsahovat formátovací značky jako C funkce printf().
...argumenty pro format, funguje stejně jako printf().