Robotka
Knihovna pro obsluhu Robotky.
Moduly
Zde naleznete seznam všech modulů:
 .INICIALIZACE ROBOTA
 Aplikace RBController
 Baterie
 Bzučák
 Chytré LED
 LEDky
 Motory
 Serva (hloupá)
 Sledování čáry (!! IR moduly !!)
 Sledování čáry (!! senzorická lišta !!)
 Tlačítka
 Ultrazvuky